Merk je dat er leerlingen op jullie school leven in (kans)armoede en wil je weten hoe de school hen de meeste kansen kan geven?

 

Maak een ‘selfie’ (SWOT analyse) met vragenlijsten voor beleid, leerkrachten, ouders en leerlingen (derde graad secundair). Zo krijg je een rapport waarin staat wat jullie nu al doen rond kansarmoede én hoe iedereen dit ervaart aangevuld met adviezen op maat van jullie school